Share
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / SERVICES

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη έργων ιδιωτικών, επαγγελματικών και ξενοδοχειακών σε όλα τα απαιτούμενα στάδια από την αρχική μελέτη έως τη μελέτη εφαρμογής και τα απαιτούμενα κατασκευαστικά σχέδια. Κύριο μέλημα μας είναι η εξασφάλιση της λειτουργικότητας και αισθητικής του έργου, καθώς και η επίλυση τεχνικών και λειτουργικών θεμάτων, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις κτιριοδομικές απαιτήσεις και τις ανάγκες των ιδιοκτητών.

We undertake residential, commercial and hotel projects, covering the initial plans, the design study and the required construction blueprints. Our aim is to ensure the functionality and aesthetics of the project, as well as to solve any technical and operational issue, so that the final result corresponds to the owner’s and the building’s requirements.

Παρέχουμε υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, σε κατοικίες, χώρους εστίασης και χώρους γραφείων, καθώς και  σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπόνησης μελέτης με δισδιάστατα, τρισδιάστατα και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επιλογής υλικών, σταθερού και κινητού εξοπλισμού.

We design the interior and exterior of residences and offices, as well as restaurants, bars and hotels.  We provide you with a complete design study, including 2D and 3D construction plans, and also consulting on materials’ options, fixed and mobile equipment.

Παρέχουμε τη δυνατότητα  τρισδιάστατης φωτορεαλιστικής απεικόνισης έργων σε επαγγελματίες.  Στόχος μας είναι η ανάδειξη των έργων είτε πρόκειται για κτίρια, είτε για ειδικές κατασκευές – έπιπλα, ώστε να διαμορφώνεται μια ρεαλιστική εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα πριν την υλοποίησή ή την προώθηση του.

We provide 3D photo realistic visualization of projects to professionals. Our aim is to highlight them, whether buildings or special constructions – furniture, in order to create a realistic image of the final result before its implementation or its promotion.

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία σε κατασκευαστικά σχέδια κτιρίων και ειδικών κατασκευών μικρότερων διαστάσεων. Συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων τεχνιτών και συναφών επαγγελματιών,  προκειμένου να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της κατασκευής κάθε έργου. Παράλληλα, παρέχουμε και δυνατότητα επίβλεψης κάθε έργου από εξειδικευμένο συνεργάτη του γραφείου μας, ώστε να παραδίδονται έργα υψηλής αισθητικής και ποιότητας .

We have years of expertise in construction of buildings and special structures. We cooperate with a wide range of specialized technicians and related professionals, in order to cope with the requirements of construction. We also provide supervising services of each project by a qualified associate of our office, to ensure their high aesthetics and quality.

Κατέχουμε τη γνώση και την εμπειρία έκδοσης των κατάλληλων αδειών και πιστοποιητικών που απαιτεί ο κάθε χώρος ανάλογα με τη λειτουργία και τη μίσθωσή του. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει τη σύσταση του φακέλου για την αντίστοιχη αδειοδότητση είτε πρόκεται για άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας καταστήματος, άδεια αλλαγής χρήσης και εργασιών μικρής κλίμακας, είτε για έκδοση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης και πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή όπου απαιτείται.

We are experienced in issuing the relative licenses and certificates according to the requirements and usage of each project. This service includes all the appropriate documents either for building permits, shop licenses, licenses concerning the change of spaces’usage and small scale works, or energy inspector certificates where required.

Το e-design είναι μια νέα υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να μας αναθέσει τη μελέτη του χώρου του από απόσταση και με οικονομικότερη χρέωση. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται αυτοψία από εμάς και όλη η διαδικασία γίνεται μέσω διαδικτύου και τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να μας αποστείλει μετρήσεις και φωτογραφίες του χώρου που θέλει να ανακαινίσει/διακοσμήσει (κατόπιν καθοδήγησης από εμάς)  στο email: kaandesignoffice@gmail.com και να προχωρήσουμε στη σχεδίαση του σύμφωνα πάντα με τις δικές του ανάγκες. Μετά την ολοκλήρωση της σχεδίασης αποστέλλεται ολοκληρωμένη μελέτη του χώρου με σχέδια δισδιάστατα και κατασκευαστικά, φωτορεαλιστική απεικόνισή του καθώς και τεχνική περιγραφή με τα υλικά και τους εξοπλισμούς που προτείνονται. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αναλυτικού προϋπολογισμού – κοστολόγησης του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί (ο υπολογισμός της χρέωσης της υπηρεσίας αυτής γίνεται ύστερα από την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων για το κάθε έργο).

We provide services of remote design, without requiring appointments with the customers. The client can send us measurements and photos of the area he wants to renovate / decorate (following our guidance) at : kaandesignoffice@gmail.com and we can proceed with the design of this area, according to his needs. After its completion, he shall receive a complete study of your space with 2D and structural drawings, photo realistic images and a technical description including the proposed materials and equipment. Furthermore, we can provide each customer with a cost analysis of the project (The cost of this service is calculated after sending us the necessary data for the project).

Παρέχουμε τη δυνατότητα σκηνογραφικής διαμόρφωσης ενός χώρου προς πώληση ή ενοικίαση. Συγκεκριμένα επιμελούμαστε το ακίνητό σας  με τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνει πιο ευχάριστος και δελεαστικός, τόσο στην φωτογραφική  παρουσίαση του, όσο και στην επίσκεψη του επικείμενου αγοραστή. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις επιθυμητές‘σκηνές’ που θα δώσουν στο χώρο μια  αναβαθμισμένη εικόνα με αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή εμπορική αξιοποίηση του ακινήτου.  

We can also provide space – reforming services for sale or rent, so that it looks pleasant, professional and attractive, both in its photographic and up close presentation to any interested party. Our goal is to create the desired ‘scenery’ that will give the space an upgraded image and the best commercial exploitation.

Σχεδιάζουμε έπιπλα και ειδικές κατασκευές αντικειμένων για τα έργα που επιμελούμαστε (οικιστικά, επαγγελματικά, ξενοδοχειακά), αλλά και για επαγγελματίες – κατασκευαστές στο χώρο του επίπλου – φωτισμού.

We design special furniture construction for your project (residential, professional, hotel etc), and also for professionals – manufacturers in the field of furniture – lighting.